Search Results for: Marek Zygadło

Czytelnia

…podejście Marek Zygadło Osoby starsze uzależnione od narkotyków i struktura opieki Antoni Zieliński Krajowe programy przeciwdziałania problemom związanym z narkotykami (Holandia, Wielka Brytania, Australia) Kodeks etyczny terapeuty uzależnień Tomasz Zakrzewski…

Leczenie metadonowe w Polsce

…przyszłości wszystkie placówki leczenia uzależnień były dostosowane do rzeczywistych potrzeb klientów, aby każdy uzależniony, w każdej sytuacji i momencie swojej choroby, mógł liczyć na skuteczną i odpowiednią pomoc. Marek Zygadło