Informator o narkotykach

Informator o narkotykach dostarcza wiedzy na temat różnych rodzajów substancji psychoaktywnych. Omawia sposób działania, właściwości uzależniające, skutki oraz objawy używania najpopularniejszych narkotyków.

 1. Konsekwencje używania narkotyków
 2. Dlaczego uzależniamy się od narkotyków?
 3. Jak się zorientować, czy ktoś sięga po narkotyki?
 4. Zestawienie wskaźników używania narkotyków
 5. Działania wobec osób uzależnionych
 6. Charakterystyka poszczególnych rodzajów narkotyków:

  stymulanty

  halucynogeny

  cannabis

  opiaty

  leki

  inne substancje

 7. Słowniczek slangu narkotykowego
 8. źródła zewnętrzne

  • dopalacze (serwis zewnętrzny)
  • mefedron (plik PDF na stronie Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień)

Informator w pierwszej wersji powstał w 2006 r. Jego autor – Grzegorz Wodowski – w 2017 r. zaktualizował większość haseł. Dodał także informacje nt. nowych narkotyków, czyli tzw. dopalaczy, z grupy katynonów i kanabinoidów.

Zobacz także:
Grzegorz Wodowski, Narkotyki i ich używanie w Polityka karna wobec osób zażywających narkotyki
Małopolskie Stowarzyszenie Probacja oraz Monar na bajzlu, Kraków 2005
Pobierz publikację (PDF 3,23 MB)