GDS – Global Drug Survey 2022 (cz. 1)

23 kwietnia 2022  

Globalna ankieta internetowa nt. narkotyków – Global Drug Survey – to ciekawe przedsięwzięcie badawcze, prowadzone w ramach prywatnej inicjatywy od ponad 20 lat. Ostatnie raporty uwzględniają okres po 2014 r., od kiedy uspójniono zbiory danych, co umożliwiło porównanie wyników.

Autorzy zaznaczają, że jest to badanie internetowe, w związku z czym jego wyniki nie są reprezentatywne dla ogółu populacji, za to umożliwiają wgląd w modele używania substancji w specyficznych grupach respondentów.

Respondenci

Wykres globalne trendy w ostatnich siedmiu latach
Używanie substancji w minionych 12 mies. od badania – trendy globalne

Raport GDS 2022, porównuje dane z lat 2015 – 2021. Większość spośród 592 tys. ankiet w tym okresie wypełniły osoby młode, w wieku 16-24 lata, z łatwym dostępem do internetu oraz – w większości – używające narkotyków. Spożycie cannabis choć raz w roku zgłaszało na przestrzeni ostatnich 7 lat 60% – 70% uczestników badania.

Spadki w czasie pandemii – z wyjątkami

Autorzy raportu zauważają przerwanie w 2020 r. wzrostowego trendu używania niemal wszystkich substancji. Przypisuje się to ograniczeniu dostępności narkotyków związanemu z nastaniem pandemii.
Zjawisko podobne zaobserwowano również w badaniu internetowym emcdda, o którym pisaliśmy wcześniej.

Wykres - trendy w grupie wiekowej 16 - 24 lata; dane z ostatnich siedmiu lat
Używanie narkotyków w grupie wiekowej 16 – 24 lata, choć raz w roku przed badaniem

Wyjątkiem są grzyby halucynogenne, których używanie w okresie pandemii wrosło.
Zjawisko to można tłumaczyć łatwiejszą dostępnością, na którą wpływa możliwość legalnego zakupu w niektórych regionach świata, jak również prowadzenia własnej hodowli z zestawów do uprawy domowej, tzw. home-grow kits.

⁍ Co ciekawe, w grupie wiekowej 16-24 lata wzrostowy trend odnotowano również dla LSD.

Używanie narkotyków a wybór diety

Warte uwagi są również nietypowe dla większości badań czynniki, wg których wyodrębniono grupy respondentów.
Nie dziwią pytania o rodzaj słuchanej muzyki, czy częstotliwość chodzenia na imprezy, natomiast relacja preferencji żywieniowych i używania narkotyków jest rzadko spotykanym ujęciem.

Okazuje się, że osoby praktykujące weganizm używają narkotyków częściej niż pozostali.

Tabela. Używanie poszczególnych substancji w podziale wg preferencji żywieniowych: weganie, wegetarianie, peskarianie, nie-wegetarianie
Używanie narkotyków w poszczególnych grupach żywieniowych, przynajmniej raz w roku przed badaniem

Można wręcz zauważyć proporcjonalność w stosunku ilości pokarmów pochodzenia zwierzęcego w diecie do częstotliwości używania substancji psychoaktywnych, która maleje od wegan przez wegetarian i peskarian (osoby jedzące owoce morza) do osób spożywających mięso:
dla cannabis jest to spadek od 78% do 70%, dla LSD odpowiednio 27% – 21% – 20% – 19%, dla grzybów halucynogennych 25% – 18% – 18% – 15%.

⁍ Spadki o 8-10% dotyczą wszystkich popularnych substancji, z wyjątkiem kokainy, której używało ok. 30% osób niezależnie od diety. Natomiast trend jest odwrotny dla alkoholu i nikotyny – weganie, wegetarianie oraz peskarianie palą i piją mniej niż osoby jedzące mięso.

ciąg dalszy artykułu Global Drug Survey 2022

Źródła:
‣ pobierz raport z badania
‣ strona www projektu

Ewentualne uwagi, pytania lub komentarze prosimy kierować na adres redakcja@narkomania.org.pl