Kategoria: pomoc

Działania wobec osób uzależnionych

Istnieją różne formy pomocy osobom używającym narkotyków – wiele zależy od stopnia rozwinięcia problemu, jak i używanej bądź używanych substancji. Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych form pomocy dla osób używających narkotyków…. Read more »

Wsparcie dla rodzin osób uzależnionych

Wsparcie dla rodzin osób uzależnionych to bardzo ważny element terapii. Jego przebieg i oddziaływanie przedstawiamy na przykładzie Grupy Wsparcia dla Rodziców prowadzonej w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznym Return we Wrocławiu. Uzależnienie… Read more »