Search Results for: Bohdan T. Woronowicz

Hazard — nowe wyzwanie

…Alea iacta est (‘kości zostały rzucone’)1) Znane powiedzenie Juliusza Cezara, wypowiedziane przy przekraczaniu Rubikonu, które oznacza, że nie można już cofnąć decyzji, tak jak nie można było wycofać się…

Czytelnia

…substytucyjnego Magdalena Wójcik Czynniki ryzyka czy czynniki chroniące młodzież? Bohdan T. Woronowicz Hazard — nowe wyzwanie Mieczysław Wojciechowski, Mieczysław Wojciechowski Społeczność wychowawcza jako metoda szkolnej profilaktyki Mieczysław Wojciechowski Od inicjacji…