Informator o narkotykach, objawach i skutkach ich zażywania oraz o slangu narkotykowym

 1. Konsekwencje używania narkotyków
 2. Dlaczego uzależniamy się od narkotyków?
 3. Jak zorientować się, czy ktoś sięga po narkotyki?
 4. Zestawienie wskaźników zażywania narkotyków
 5. Charakterystyka poszczególnych rodzajów narkotyków:
  1. amfetamina
  2. barbiturany (leki nasenne)
  3. benzodiazepiny (leki uspokajające)
  4. ecstasy
  5. grzyby halucynogenne
  6. kokaina
  7. LSD
  8. marihuana i haszysz
  9. opiaty (m.in. heroina)
  10. sterydy anaboliczne
  11. środki wziewne (kleje)
  12. dopalacze (serwis zewnętrzny)
  13. mefedron (serwis zewnętrzny, żródło: Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień)
 6. Działania wobec osób uzależnionych
 7. Słowniczek slangu narkotykowego

Polityka karna wobec osób używających narkotyki

Redakcja serwisu PORADNIA.narkomania.org.pl serdecznie dziękuje Autorowi zamieszczonych tu materiałów, p. Grzegorzowi Wodowskiemu, za zgodę na ich opublikowanie na naszych stronach. Materiały te pierwotnie ukazały się w opracowaniu pt. Polityka karna wobec osób zażywających narkotyki, przygotowanym przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja z siedzibą w Krakowie.
Pobierz opracowanie Polityka karna wobec osób zażywających narkotyki (PDF, 3,23 MB) (kliknij lewym przyciskiem myszy)
Do przeglądania i drukowania dokumentów w formacie PDF polecamy mały, szybki i darmowy program Foxit Reader.