Search Results for: Cialis Approved Pharmacy ⭐ www.HealthMeds.online ⭐ Cheap Cialis Online - Buy Cialis 10mg

Wsparcie dla rodzin osób uzależnionych

…może dwóch, trzech rodziców, których można by nazwać „destruktorami grupy”. Wychodzimy jednak z założenia, że każdy rodzic- w tym również oni- mogą pokazać coś bardzo ważnego innym członkom grupy. Tutaj…

Osoby starsze uzależnione od narkotyków i struktura opieki

…za procesem zmian zachodzących na polskiej scenie narkotykowej. Przypisy[+] Przypisy ↑1 Sprawozdanie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. ↑2 http://www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?action=list&type=PUBLICATIONS&SERIES_PUB=w7 ↑3 http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index190EN.html ↑4 http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index50563EN.html ↑5 Wywiad zebrany przez M. Zygadło….

Prawne aspekty leczenia substytucyjnego

…substytucyjnego w Polsce (w:) Szczypta naszej nadziei, s. 176. ↑12 www.mz.gov.pl. ↑13 Official Journal of the EU − 2003/488/EC. ↑14 www.mz.gov.pl. ↑15 S. Łakoma, op. cit., s. 38. ↑16 Ł….

Między represją, profilaktyką i terapią. Polityka narkotykowa w Polsce − kontekst prawny, społeczny i zdrowotny – cz. I

…S. Momot, „Stosowanie przepisu art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2015, s. 180. ↑33 http://www.statystyka.policja.pl/st/informacje/82014,Przestepstwa-narkotykowe-w-statystyce-policyjnej.html ↑34 http://www.statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/ustawa-o-przeciwdzialan/122323, Przestepstwa-z-Ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.html ↑35 Więcej na ten temat: Raport Rzecznika Praw…