Kategoria: Czytelnia

artykuły w Czytelni

System iluzji i zaprzeczania

Jeden z trzech mechanizmów uzależnienia (obok mechanizmu rozpraszania i rozdwajania „Ja” oraz mechanizmu nałogowej regulacji emocji) w psycho-bio-społecznej koncepcji uzależnienia od alkoholu. W świadomości osoby, u której rozwija się proces… Read more »

Mechanizm rozpraszania i rozdwajania Ja

Jeden z trzech mechanizmów uzależnienia (obok mechanizmu nałogowej regulacji emocji oraz mechanizmu iluzji i zaprzeczania) w psycho-bio-społecznej koncepcji uzależnienia od alkoholu. W strukturze „Ja” osoby uzależnionej powstaje mechanizm, który uszkadza… Read more »

Wsparcie dla rodzin osób uzależnionych

Wsparcie dla rodzin osób uzależnionych to bardzo ważny element terapii. Jego przebieg i oddziaływanie przedstawiamy na przykładzie Grupy Wsparcia dla Rodziców prowadzonej w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznym Return we Wrocławiu. Uzależnienie… Read more »

Profilaktyka problemowa

Dwie nazwy, przy pomocy których zwykle określa się działalność profilaktyczną, budzą moje poważne zastrzeżenia. Są to „profilaktyka uzależnień” i „profilaktyka patologii społecznych”. Coraz częściej namawiam, by się z nimi rozstawać…. Read more »

O poczuciu krzywdy osobistej

Osoby zajmujące się pomocą psychologiczną mają do czynienia z różnego rodzaju cierpieniami, będącymi konsekwencją krzywdzenia ludzi. Jeśli w procesie pomagania przyglądamy się dzieciństwu osób potrzebujących pomocy, to okazuje się, że… Read more »