Aktualności

 • Debata nt. narkotyków w ruchu drogowym 20 października 2021Debata nt. narkotyków w ruchu drogowym
  Materiały dla nauczycieli Czy kary za prowadzenie pod wpływem narkotyków powinny być takie same jak te za prowadzenie pod wpływem alkoholu, czy surowsze? – W scenariuszu zajęć dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, autorzy kampanii bezchemiinadrodze.pl proponują przeprowadzenie prawdziwej debaty oksfordzkiej. W scenariuszu znajdziemy schemat takiej ...
 • Nowe filmy bez chemii na drodze 2 października 2021Nowe filmy bez chemii na drodze
  aktualizacja: 12. października Nowości na stronie bezchemiinadrodze.pl W krótkich materiałach wideo z serii “Kilka słów o…” poznajemy fakty mało znane o temacie znanym powszechnie, jakim jest obecność substancji psychoaktywnych – nie tylko alkoholu! – w ruchu drogowym. W najnowszym filmie dr hab. Magdalena Arczewska objaśnia kilka konsekwencji prawnych, ...
 • Rytuały z placebo 21 września 2021Rytuały z placebo
  Coraz więcej badań wykazuje pozytywny wpływ substancji psychodelicznych na różnego rodzaju oddziaływania terapeutyczne. Pojawiają się m.in. doniesienia o skutecznych zastosowaniach mdma i psylocybiny w przypadkach ciężkiej czy lekoodpornej depresji, jak również syndromu PTSD. Od niedawna prowadzone są badania nad terapeutycznymi efektami jeszcze jednej substancji – ...
 • Co w e-papierosach uszkadzało płuca 9 września 2021Co w e-papierosach uszkadzało płuca
  Tuż przed pandemią, w Stanach Zjednoczonych miała miejsce fala dziwnych wypadków, w których do szpitali zgłaszały się osoby deklarujące poważne problemy z oddychaniem. Liczba takich zgłoszeń gwałtownie rosła przez dwa miesiące – ostatecznie wyniosła prawie 3 tys., kilkadziesiąt osób zmarło w sposób nagły. Zarówno nagłe zgony ...
 • Paranoiczne myśli z powodu THC 28 sierpnia 2021
  Paranoja jest głównym symptomem psychozy. Stan ten wyróżnia wysoki poziom nieufności i podejrzliwości, które są wyrażane w sposób bezpośredni, jak również poczucie wszechobecnego fałszu i zagrożenia ze strony ludzi. Myśli definiowane jako paranoiczne zdarzają się średnio połowie populacji, przy czym najczęściej są to pojedyncze, niezbyt intensywne ...
 • HCV – zapobieganie przez testy | materiały dla decydentów 19 sierpnia 2021
  Żółtaczka typu C wydaje się zagrożeniem możliwym do eliminacji. Jak podaje emcdda, przy średnim występowaniu preciwciał HCV w ogólnej populacji na poziomie 2 %, wśród iniekcyjnych użytkowników narkotyków poziom ten przekracza niekiedy 50 %. Tymczasem testowanie na HCV w programach leczenia uzależnień odbywa się ...
 • Narkotyki w ruchu drogowym? 12 sierpnia 2021Narkotyki w ruchu drogowym?
  Jak działają narkotyki, na czym polega niezrozumienie zagrożenia, jaka jest skala zjawiska, jak reagować, jak przeciwdziałać używaniu przez kierowców. I czy chodzi tylko o kierowców? W ramach kampanii bezchemiinadrodze.pl prezentowane będą krótkie filmy objaśniające ideę i najistotniejsze aspekty problemu używania narkotyków przez uczestników ruchu. Poniżej pierwszy film.➝ ...
 • Osobiste wartości a bezpieczeństwo na drodze 10 sierpnia 2021Osobiste wartości a bezpieczeństwo na drodze
  System wartości, które wyznajemy oraz ich hierarchia, regulują nasze zachowania – a więc także sposób, w jaki prowadzimy samochód czy zachowujemy się w ruchu drogowym. Niektóre wyznawane wartości przekładają się na bezpieczniejszą jazdę – inne, jak poszukiwanie wyzwań, mogą znajdować odzwierciedlenie w zachowaniach ryzykownych na drodze. ...
 • Kampania „Bez chemii na drodze” – patronat honorowy 6 sierpnia 2021Kampania "Bez chemii na drodze" - patronat honorowy
  Kampania „Bez chemii na drodze” zyskała patronat Komendy Głównej Policji – od lipca 2021 r. patronem honorowym jest Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z raportem Biura nt. wypadków w ruchu drogowym.
 • Cannabis a schizofrenia – kolejny przyczynek do dyskusji 31 lipca 2021Cannabis a schizofrenia - kolejny przyczynek do dyskusji
  Moc przetworów konopnych stale rośnie. W minionym roku rekwirowany susz konopny zawierał średnio o ok. 50 % więcej THC niż w 2009 r., a moc produktów żywicznych wzrosła o ponad 150 %. W tym kontekście osadzono badanie duńskiej populacji osób nadużywających cannabis w relacji z zachorowaniami ...
 • Gorące lato pełne wypadków 26 lipca 2021
  Wysokie temperatury mają wpływ na wypadkowość. Nie tylko pogorszone warunki somatyczne, ale też psychiczne, jakie wiążą się z upałami, przyczyniają się do wzrostu ryzyka spowodowania wypadku – nowy artykuł kampanii bezchemiinadrodze.pl U osób z problemami zdrowotnymi upały to przede wszystkim problemy z ciśnieniem i dokrwieniem, ...
 • Skuteczny element terapii stymulantów 19 lipca 2021
  Stymulanty stanowią spory problem w Europie – głównie kokaina i amfetamina. Wg raportu emcdda średnio po 2% osób w wieku 15-34 lata miało kontakt z tymi substancjami, przy czym państwa różniły się w badaniach – w niektórych odsetki były bliskie 0%, a np. w Holandii ...