Kategoria: Bez kategorii

Świat Problemów

Miesięcznik „Świat Problemów” jest poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień. Jego celem jest budowanie pomostów między: potrzebującymi a pomagającymi, społeczeństwem a przedstawicielami struktur władzy, teorią a praktyką, różnymi dyscyplinami wiedzy…. Read more »

Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia

Głównym celem pisma jest wspomaganie rozwoju zawodowego psychoterapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków oraz innych uzależnień. Adresatami są profesjonaliści zajmujący się leczeniem uzależnień, lekarze i pielęgniarki, animatorzy lokalnych… Read more »

Problemy Narkomanii

Biuletyn „Problemy Narkomanii” był redagowany przez przedstawicieli PTZN, MONAR, Towarzystwa „Powrót z U” oraz TZPS „Kuźnia”. wydawca Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii częstotliwość ukazywania się kwartalnik język polski WWW http://www.ptzn.org.pl/problemy.php dostępność… Read more »

Remedium

Ideą „Remedium” jest promowanie integralnego podejścia do profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, takich jak: HIV i AIDS, przestępczość i przemoc,… Read more »

Magazyn MNB

„Magazyn MNB” (dawniej „MONAR Na Bajzlu”) to biuletyn pretendujący do bycia specjalistycznym pismem poruszającym problemy uzależnień i pomocy uzależnionym od narkotyków. Adresatami są osoby używające narkotyki a także specjaliści pracujący… Read more »

KARAN – Narkomanii Nie

„KARAN – Narkomanii Nie” to kwartalnik poświęcony profilaktyce i rehabilitacji, zapobieganiu narkomanii i promocji zdrowego stylu życia. Skierowany jest przede wszystkim do młodzieży i dzieci ze szkół gimnazjalnych, podstawowych i… Read more »

Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA

Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA (SIU; do 2016 r. nosił tytuł „Serwis Informacyjny NARKOMANIA”, SIN) jest fachowym kwartalnikiem o tematyce związanej z problematyką uzależnień chemicznych i niechemicznych, profilaktyką, lecznictwem oraz epidemiologią. Funkcjonuje… Read more »